Personen- en familierecht

Personen- en familierecht
Het personen- en familierecht is het recht dat ziet op afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.